Category Archives: Whatsapp Messages

04Dec/16

What is Fasting

#ఉపవాసం అనగా దగ్గరగా నివసించడం.
‘ఉప’ అంటే ‘దగ్గరగా’.,, ‘వాసం’ అంటే ‘నివసించడం’ అని అర్ధం.
పర్వదినాలలో ఉపవాసం ఉండటమంటే భగవంతునికి దగ్గరగా నివసించడం అని అర్థం.

ఉపవాసం ఉండాలనుకున్న రోజు దేవుని యందు మనస్సు పూర్తిగా లగ్నం చేయాలి, ఆహార, పానీయాలను తీసుకోకుండా లేదా కొద్ది మొత్తంలో తీసుకుని భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ గడపాలి.
నిష్కామంగా ఉపవాస దీక్షను చేయగలిగితే భగవంతుడు మన కోరికలను అడగకుండానే నేరవేరుస్తాడు.
శరీరానికి అలసట కలిగితేనే మనసు స్థిరపడుతుంది. మనస్సు స్థిరపడి నిగ్రహాన్ని పొందితేనే ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం పొందినప్పుడే ఓ మనిషి తనని తాను తెలుసుకుంటాడు. తనని తాను తెలుసుకోవడమంటేనే దైవం గురించి తెలుసుకోవడమన్నమాట. దైవం గురించి తెలుసుకున్నాడు సాక్షాత్తు దేవుడితో సమానం. ఆ విధంగా దేవునికి సన్నిహితంగా,దగ్గరగా నివసింపచేసేదే “ఉపవాసం” అంటే.

ఇంద్రియనిగ్రహం కలిగి ఉండడం, మితాహారాన్ని భుజించడం – ఈ రెండూ ఉపవాస దీక్షకు చాలా అవసరం. ఇష్టపూర్వకంగా, ఎవరి బలవంతం మీదనో కాక స్వతంత్రంగా ఉపవాసం ఉండడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే మన మనస్సు, శరీరం ఓ క్రమశిక్షణకు అలవాటు పడతాయి. ఉపవాస దీక్షను అనుసరించదలచిన వారికి దాని మీద పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉండాలి. ఉపవాస దీక్ష చేస్తున్న రోజును ఎంతో పవిత్రమైన దినంగా భావించాలి. సాంసారిక, రాజకీయాది బాహ్య వ్యాపారాలన్నిటినీ వీలైనంత మేరకు మనసా, వాచా, కర్మణా త్యజించాలి. కేవలం ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పొద్దు పుచ్చాలి.
ఉపవాస వ్రతాన్ని అనుసరిస్తున్న రోజున వీలైతే మౌనం పాటించడం ఉత్తమం. అది వీలు కుదరకపోతే, కనీసం మితంగా మాట్లాడాలి. ముఖ్యంగా మనోవైకల్యాలు రాకుండా నిగ్రహించుకోవాలి. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించడం, జపం చేయడం. మౌనవ్రతం పాటించడం, భజనలు పాడుకుంటూ రాత్రిపూట జాగారం చేయడంలాంటివి అనుసరించాలి.

సర్వసాధారణంగా ఉపవాసమంటే, వండినఆహారపదార్థాలను తినకూడదు. పాలు, పండ్ల లాంటి వండని ఆహారపదార్థాలు కొద్దిగా తీసుకోవచ్చు. కొంతమంది పచ్చి గంగైనా ముట్టకుండా, ఉపవాసం ఉంటారు. తట్టుకోగల శక్తి ఉంటే అలా ఏమీ తినకుండా, తాగకుండా కూడా ఉపవసించవచ్చు.

ఉపవాస దీక్ష రోజున వయసు,ఆరోగ్య రీత్యా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని పండ్లను పాలను స్వీకరిస్తూ పూర్తిగా దైవ చింతనలోనే దీక్షా సమయాన్ని గడపాలి.

అయితే, వృద్ధులు, శారీరకంగా బలహీనులు, రోగులు, చిన్న పిల్లలు ఉపవాసం చేయాల్సిన పనిలేదు.

ముసలి వారికి,బ్రహ్మచారులకు, చిన్నపిల్లలకు ఉపవాస దోషం లేదు.

04Dec/16

from a group of Doctors in india

Pass 2 all your contacts.

Dr.Shah Faisal,
CMO,
Civil Hospital
PESHAWARE
This message is from a group of Doctors in india
(forwarded in public interest)

1) Do not drink APPY FIZZ. It contains Cancer causing agent..

2) Don’t eat Mentos before or after drinking Coke or Pepsi because the Person will die immediately as the mixture becomes CYANIDE..

3) Don’t eat Kurkure because it contains high amount of Plastic.
If you don’t believe burn Kurkure and you can see Plastic melting.!
(News report from “Times of India”)

4) Avoid these Tablets,they are very dangerous:
* D-cold
* Vicks Action-500
* Actified
* Coldarin
* Cosome
* Nice
* Nimulid
* Cetrizet-D

They contain Phenyl Propanol-Amide PPA. Which causes Strokes & Are banned in USA!

Please, before deleting, HELP your frnds by passing it..!

Let it reach to every one

It might help sum1. Fwd to as many as u can.

WhatsApp to free hai,, soo..frwrd it plz..

please read and forward

Dr.of the United States has found new cancer in human beings, caused by Silver Nitro Oxide. Whenever you buy recharge cards, don’t scratch with your nails, as it contains Silver Nitro Oxide coating and can cause skin cancer. Share this message with your loved ones.
Important Health Tips:
○Answer phone calls with the left ear.
○Don’t take your medicine with cold water….
○Don’t eat heavy meals after 5pm.
○Drink more water in the morning, less at night.
○Best sleeping time is from 10pm to 4 am.
○Don’t lie down immediately taking medicine or after meals.
○When phone’s battery is low to last bar, don’t answer the phone, bcos the radiation is 1000 times stronger.
○Can you forward this to people you care about?
I just did,
Kindness costs nothing
But
Knowledge is power…

IMPORTANT

U.S.A. CHEMICAL Research Center Gives New Result : Dont Drink Tea in Plastic Cups n Dont Eat Any Food on Polythene Paper. The plastic reacts to heat n It Will Cause 52 Types of Cancers. So, This Good sms is Equal to 100 Waste sms. Pls Forward to All U care.

Plz frwrd….
Frwrds takes a second……..!

04Dec/16

Masterpiece on Economics

Masterpiece on Economics :-

One day a tourist comes to the only hotel in a debt ridden town in Kenya. He lays a 100 dollar note on the table & goes to inspect the rooms.

Hotel owner takes the note & rushes to pay his debt to the butcher.

Butcher runs to pay the pig farmer.

Pig farmer runs to pay the feed supplier.

Supplier runs to pay the maid, who in these hard times gave her services on credit.

Maid then runs to pay off her debt to the hotel owner whom she borrowed from in these hard times.

Hotel owner then lays the 100 dollar note back on the counter.

The tourist comes down, takes his money & leaves as he did not like the rooms.

No one earned anything, no value created, wealth redistribution was on paper, yet that entire group of people is now out of debt & looks to the future with a lot of optimism.

That is how the world is doing business today

04Dec/16

Insta Balance Service – Indian Banks

All banks started this. Know ur bank account balance by giving a missed call to below numbers…from your registered mobile number. Don’t waste your ATM transactions just to see your balance…

1. Axis Bank – 09225892258
2. Andhra Bank – 09223011300
3. Allahabad Bank – 09224150150
4. Bank of Baroda – 09223011311
5. Bhartiya Mahila Bank – 09212438888
6. Dhanlaxmi Bank – 08067747700
7. IDBI Bank – 09212993399
8. Kotak Mahindra Bank – 18002740110
9. Syndicate Bank – 09664552255
10. Punjab National Bank -18001802222
11. ICICI Bank – 02230256767
12. HDFC Bank – 18002703333
13. Bank of India – 02233598548
14. Canara Bank – 9015483483
15. Central Bank of India – 09222250000
16. Karnataka Bank – 18004251445
17. Indian Bank – 09289592895
18. State Bank of India – Get the balance via IVR
1800112211 and 18004253800
19. Union Bank of India – 09223009292
20. UCO Bank – 09278792787
21. Vijaya Bank – 18002665555
22. Yes Bank – 09840909000
23. South Indian Bank-0922300848
24.Bank of Maharashtra-9222281818
25 KVGB – 09278700859

04Dec/16

Anger and Love

While a man was polishing his new car, his 6 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.

In anger, the man took the child’s hand and hit it many times…
not realising he was using a steel spanner.

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.

When the child saw his father…
with painful eyes he asked, ‘Dad when will my fingers grow back?’

The man was so hurt and speechless;
he went back to his car and kicked it a lot of times.
Devastated by his own actions…..
sitting in front of that car he looked at the scratches;

the child had written ‘LOVE YOU DAD’.

Anger and Love , both have no limits and both will impact you and the recepient. But former will leave scars forever. Choose the latter. Love never fails

04Dec/16

Lessons on Corporate Management in a nutshell

During a Robbery in Hong Kong, the Bank Robber shouted to everyone in the bank:
“Don’t move. The Money belongs to the Government. Your Life belongs to You.”

Everyone in the Bank laid down quietly.

This is called “Mind Changing Concept” Changing the Conventional Way of Thinking.

When a Lady lay on the Table provocatively, the Robber shouted at her:
“Please be Civilised! This is a Robbery and not a Rape!”

This is called “Being Professional” . Focus only on What You are Trained to do!

When the Bank Robbers returned Home, the Younger Robber (MBA Trained) told the older Robber (who has only completed Year 6 in Primary School):
“Big Brother, let’s count how much we got.”

The older Robber rebutted and said:
“You are very Stupid. There is so much Money it will take us a long time to count. Tonight, the TV News will tell us how much we Robbed from the Bank!”

This is called “Experience”
Nowadays, experience is more Important than Paper Qualifications!

After the Robbers had left, the Bank Manager told the Bank supervisor to call the Police quickly. But the Supervisor said to him:
“Wait! Let us take out $10 Million from the Bank for ourselves and add it to the $70 Million that we have previously Embezzled from the Bank”.

This is called “Swim with the Tide”
Converting an unfavorable situation to Your Advantage!

The Supervisor says: “It will be Good if there is a Robbery every month.”

This is called “Changing Priority”
Personal Happiness is more Important than Your Job”.

The next day, the TV News reported that $100 Million was taken from the Bank. The Robbers Counted and Counted and Counted, but they could only Count $20 Million.

The Robbers were very Angry and Complained:
“We risked our Lives and only took $20 Million. The Bank Manager took $80 Million with a snap of his fingers. It looks like it is better to be Educated than to be a Thief!”

This is called “Knowledge is worth as much as Gold!”

👆Must read ..Superb one. Lessons on Corporate Management in a nutshell !!

04Dec/16

Happy daughter’s week

🍁Happy daughter’s week.
🙍👭🙍👭🙍👭

Daughter is not equal to tension
But
In today’s world
Daughter is equal to
Ten son’ s
🙍👭🙍👭

A FATHER Asked His DAUGHTER:
Who Would U Love More, Me Or Ur Husband..??
👭👭🙍🙍👭👭🙍🙍

The BEST Reply Given By the DAUGHTER:
I Don’t Know Really,
But When I See U,
I Forget Him,
But When I See Him,
I Remember U..
🙍🙍🙍👭👭👭👭🙍🙍🙍

U Can Always Call Ur DAUGHTER As Beta,
But U Can Never Call Ur Son As Beti..

That’s Why DAUGHTERS are SPECIAL
👭🙍👭🙍👭👍👭👍👭🙍

It’s DAUGHTER’S WEEK..
If you have a daughter who makes your life worth living by just being around and you love her as much as your own Breath..;
🙍👭🙍👭🙍👭

If you are proud of your Daughter, send this to people who have daughters..!!

Daughters are happiness.
Daughters are angels.!👼👼

🙍👭👭👭👭👭👭🙍

❤Happy❤
❤Daughters❤
❤Week❤
Congrats to who all have daughters
Daughters are like Parrots in the house..

When she speaks,
Speaks without a break..
& everyone says,
“Will you please keep quite for sometime”

When she is silent,
mother says,
Are you fine my child ”

Father says,
“Why there is so much of silence ”

Brother says,
“Are you angry with me ?”

and when she is married, all says,
“Its like all the happiness has gone from the house ”

She is the real non stop music..

Dedicated to emotional, cute, pretty, sweet & sincere girls😊

That’s Me..
That’s You..
That’s a Girl..😊

=Proud to be Girl😍
😍
👌🍃Woman has the most unique character like salt
Her presence is never remembered…but
Her absence makes all the things tasteless !!🐾👍
👌👍👯💃👯👭
pass it to your lovely sisters, daughters and friends😊. To all the female in this world.

04Dec/16

A son and his mom

ఒక కుమారుడు తన తల్లిని తీసుకుని ఓ రెస్టారెంటుకు వెళ్ళాడు……తల్లి చాలా
వృద్ధురాలు. బోజనాన్ని ఆర్డరుచేశాడు…..భోజనం వచ్చింది…ఆ తల్లి చాలా
బలహీనంగా ఉండటంవల్ల ఆహారాని మీదపోసుకుని…..కిందపోసి కాస్త ఇబ్బందికరంగా తినసాగింది… చుట్టు పక్కలవారు ఆమె తింటున్న తీరును
చూసి గుసగుసలాడుకోసాగారు.
కానీ, ఆ కొడుకు మాత్రం ఏ మాత్రం విసుక్కోకుండా ఆమె తినేదాక కూర్చోని
ఆమె తిన్న తరువాత తనను జాగ్రత్తగా తీసుకునివెళ్ళి …..చేతులు,,,,మొహం
శుభ్రంచేసి ఆమె బట్టలపై పడ్డ పదార్థాలను తుడిచి ….తలను ప్రేమగా దువ్వి……
బిల్లు కట్టి తల్లిని జాగ్రత్తగా తీసుకునివెళుతుండగా.. ఓ వ్యక్తి ఇలా అడిగాడు……
” బాబూ! నువ్వు ఇక్కడ ఏదో వొదిలేసి వెళుతున్నావు చూడు ” అన్నారు.
ఆ అబ్బాయి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని ” నేను ఏమీ వదిలి వెళ్ళడంలేదే ” అన్నాడు.
ఆ వ్యక్తి ” నీవు ఎంతో విలువైన విషయాన్ని ఇక్కడ మాకోసం వదిలివెళుతున్నావు
నాయనా! ప్రతి ఒక్కరూ నీలానే తన తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలి.
అసహ్యించుకోకుండా ఓ బి్డ్డలా చూసుకోవాలన్న ఓ మంచి సందేశాన్ని
మాకు వొదిలివెళుతున్నావు ”
ఆ కొడుకు నవ్వుతూ అమ్మ నుదుటిని ముద్దాడుతూ భుజాలమీద చేయివేసి
తల్లిని తీసుకెళ్ళసాగాడు……
తల్లిదండ్రులను పసిపిల్లల్లా కాపాడుకోవాలి……ముసలితనంలో వారిని అతి
జాగ్రత్తగా చుసుకో్గలిగిన వారే నిజమైన బిడ్డలు కదా! …..:
ఎన్ని జన్మలెత్తి తే ఆమె ఋణం తీర్చుకోగలను …

నాస్తి మాతృ సమం దైవం.

నాస్తి మాతృ సమః పూజ్యో

నాస్తి మాతృ సమో బంధు

నాస్తి మాతృ సమో గురుః

అమ్మతో సమానమైన పూజ్యులుగానీ దైవంగానీ లేరు.

తల్లిని మించిన బంధువులుగానీ గురువులుకానీ లేరు.

ఆకలేసినా.. ఆనందం వేసినా, దిగులేసినా , దుఃఖం ముంచుకొచ్చినా , పిల్లలకైనా, పిల్లలను కన్న తల్లిదండ్రు లకైనా గుర్తొచే పదం అమ్మ.

తన కడుపు మాడ్చుకొని పిల్లల కడుపు కోసం ఆరాటపడే అమృతమూర్తి అమ్మ కనుపాప లా కాపాడండి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి……

04Dec/16

German and a sculptor

A German once visited a temple under construction where he saw a sculptor making an idol of God…

Suddenly he noticed a similar idol lying nearby…Surprised, he asked the sculptor, “Do you need two statues of the same idol?”

“No,” said the sculptor without looking up, “We need only one, but the first one got damaged at the last stage…”

The gentleman examined the idol and found no apparent damage…

“Where is the damage?” he asked.
“There is a scratch on the nose of the idol.” said the sculptor, still
busy with his work….

“Where are you going to install the idol?”

The sculptor replied that it would be
installed on a pillar twenty feet high…

“If the idol is that far who is going to know that there is a scratch on the nose?” the gentleman asked.

The sculptor stopped work, looked up at the gentleman, smiled and said,

“I will know it…”

The desire to excel is exclusive of the fact whether someone else appreciates it or not….

“Excellence” is a drive from inside, not outside….

Excellence is not for someone else to notice but for your own satisfaction and efficiency.

Don’t Climb a Mountain with an Intention that the World Should See You, Climb the Mountain with the Intention to See the World.

04Dec/16

Check Out Your Birthdate

Check Out Your Birthdate
👇😭🎂
(note : jisase bat nai karte ho use bhi send karo.)😜
🎂31- Biggest Kamchor👹
🎂30 – Aadarsh Insan😇
🎂29 – Smiling Face Always😊
🎂28 – Happy Go Lucky😃
🎂27 – Intelligent Person😉
🎂26 – Play With Hearts😍
🎂25 – Fun Loving & Caring 😘
🎂24 – Make Others Jealous😏
🎂23 – Always Ready For Party💃
🎂22 – Sabka Baap 👨
🎂21- Helpful😀
🎂20 – Sharif☺
🎂19 – Perfect Person😄
🎂18 – Bazigar 🏇
🎂17 – Yaaro Ka Yaar👬
🎂16 – Maa Ka Ladla👶
🎂15 – Loving ❤💞💝
🎂14 -emotional😑
🎂13 – Hero😎
🎂12 – chanchal👻
🎂11 – true happy lover❤
🎂10 – Cutest👸
🎂9 – Bade Dilwala 💖
🎂8 – Sensitive 💗
🎂7 – Good Person😧
🎂6 – Caring 😊
🎂5 – Smart Insan👏
🎂4 – Studious 😣
🎂3 – Smart & Honesty 😊
🎂2 – Lucky Person👍
🎂1 – Active 😏
WHAT’S YOUR BIRTH DATE